Τμήματα Προχωρημένων

Στα τμήματα προχωρημένων δίνεται περισσότερο έμφαση στην τεχνική πιο δύσκολων χτυπημάτων, καθώς επίσης και στην τακτική. Στόχος είναι, επίσης, και η βελτίωση της φυσικής κατάστασης των αθλούμενων.